LINKOVI

Inostrani linkovi

European Sleep Research Society (ESRS)

World Association of Sleep Medicine (WASM)

European Federation of Neurological Societies (EFNS)

World Federation of Neurology (WFN)
Domaći linkovi

Klinika za neurologiju KCS

Društvo neurologa Srbije (DNS)

Lekarska komora Srbije

SLD – Neurološka sekcija

Društvo za neuronauke

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Udruženje neurologa Republike Srpske