Philips i „Srpsko somnološko društvo“ Vas pozivaju da se testirate
na poremećaje u disanju tokom spavanja

• STOP-Bang upitnik za testiranje pacijenata na opstruktivnu apneu pri spavanju (OSA - Obstructive sleep apnea)

1. Da li glasno hrčete (glasnije nego što pričate ili toliko glasno da mogu   
   da vas čuju kroz zatvorena vrata)?

      a. Da
      b. Ne

2. Da li često osećate umor, zamor ili pospanost tokom dana?

      a. Da
      b. Ne

3. Da li je neko primetio da ponekad prestanete da dišete dok spavate?

      a. Da
      b. Ne

4. Da li patite od hipertenzije ili primate terapiju za visok krvni pritisak?

      a. Da
      b. Ne5. Da li imate indeks telesne mase (BMI) iznad 35? *

      a. Da
      b. Ne

*Izračunajte Vaš BMI - www.bdaweightwise.com/lose/lose_bmi.html

6. Da li imate više od 50 godina?

      a. Da
      b. Ne

7. Da li imate obim vrata veći od 40 cm?

      a. Da
      b. Ne

8. Da li ste muškog pola?

      a. Da
      b. Ne


Rezultat: Ako ste odgovorili sa „da“ na tri ili više od 8 ponuđenih pitanja, to ukazuje da ste u
domenu visokog rizika za OSA. Ako ste odgovorili sa „da“ na manje od tri pitanja, to znači da
postoji mala mogućnost da bolujete od OSA. Ako spadate u grupu visokog rizika za OSA
poremećaj, preporučuje se da se podvrgnete studiji spavanja ili testiranju kod stručnjaka za spavanje.